Ders Planı

 1. Dijital, sosyal ve mobil dünyada profesyonel iletişim
 2. İşbirliği, kişilerarası iletişim, kültürel farklılar ve iletişim
 3. Yazılı mesajların planlanması
 4. Yazılı mesajların oluşturulması ve düzeltilmesi yöntemleri
 5. Doğrudan talepleri, rutin ve iyi haber mesajlarını yazma, Görsel Medya
 6. Dijital Medya ve Sosyal Medya
 7. Kısa raporların ve olumsuz mesajların yazılması
 8. Ara Sınav
 9. İkna edici mesajların hazırlanması
 10. Verilerin toplanması, işleme alınması ve değerlendirilmesi
 11. Rapor ve önerilerin planlanması, yazılması ve tamamlanması
 12. Özgeçmiş ve iş başvuru mektupları
 13. İş görüşmeleri
 14. Dinleme süreci ve sözel sunumlar